Katalog Firm Nowe nad Wisłą

Pokaż się w Internecie

Get Adobe Flash player

Zakład Poprawczy Nowe

ZAKŁAD POPRAWCZY

ul. BYDGOSKA 4

86-170 NOWE

woj. kujawsko – pomorskie


tel. 052 33 27 518

fax. 052 33 27 518

e-mail: sekretariat@nowe.zp.gov.pl

 

Zakład Poprawczy w Nowem funkcjonuje w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dz. Urz. MS nr 6, poz. 20, z 2004r,) w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Jest placówką opieki całodobowej o charakterze zamkniętym. W zakładzie, decyzją Ministra Sprawiedliwości, mogą funkcjonować grupy readaptacyjne.

Zakład Poprawczy w Nowem  przeznaczony jest dla chłopców którzy:

- wielokrotnie uciekali z zakładów resocjalizacyjnych otwartych i półotwartych,

- przebywając w schronisku dla nieletnich, odmawiali uczestniczenia w procesie wychowania, edukacji i terapii,

- w czasie pobytu w schronisku dla nieletnich uciekli z niego lub co najmniej dwukrotnie nie wrócili z przepustki, a istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że będą to czynić nadal,

- w czasie pobytu w schronisku dla nieletnich co najmniej dwukrotnie dopuścili się czynów zabronionych,

- przebywając w zakładzie poprawczym innego rodzaju, odmawiali uczestniczenia w procesie wychowania, edukacji i terapii.